Så fungerar taket

takläggningTegelpannor har funnits i tusentals år. Det är det klassiska materialet som används och består ursprungligen av bränd lera som hettats upp till många tusen grader. Därmed klarar tegel väldigt hög värme. Under 1900-talet kom då betong och plåt, som formades efter att imitera tegel. Pannorna på taket är utformade för att regn och snö ska kunna rinna av och då behövs en lutning på minst 14 grader.

Under pannorna ligger läkten som takpannorna vilar på. Den gör att luften kan cirkulera under pannorna och samtidigt fungera som ventilation där fuktig luft kan ta sig ut. I dessa fäster man också pannorna med clips, skruv eller spik. Beroende på takpanna så görs detta på olika sätt och på hur hårt utsatt taket kommer att vara.

Underlagstaket består av trä, råspont, och har till uppgift att leda bort vattnet som tar sig in mellan takpannorna utan att vattnet tar sig in i själva konstruktionen. Idag finns det två alternativ för hur man väljer att ”klä” sitt undertak, antingen med takpapp eller en duk. Detta helt beroende på om man vill ha ett tak som ”andas” eller inte. För att ett tak ska vara helt tätt så behövs också specialpannor, oftast i plåt, som är utformade för takets olika kantdelar, exempelvis nockpannor, grennockar och gavelpannor.

Det är viktigt att ditt tak blir bra för ett tak är inte starkare än sin svagaste del. Det är också viktigt att tänka på säkerheten när man ger sig upp på taket, för både lekmannen och yrkesmannen. Lagen säger att det måste finnas taksäkerhetsprodukter på taken för att det ska vara möjligt att skydda sig från fall där uppe.