Olika takmaterial

Det finns en hel del olika material som man kan använda på sitt tak, alla med för- respektive nackdelar. I denna del kommer vi att gå in närmare på vilka olika typer av tak det finns, som normalt används.

Plåttak

Plåttak är det tidigare lyxtaket som numera är det mest prisvärda. Det är ett lätt material som gör att monteringen av det blir lika lätt och effektiv och det blir allt vanligare på svenska fastigheter och villor. Orsakerna bakom det är att plåttak har många fördelar om man jämför med exempelvis tegel- och betongtak. Utbudet har breddats väldigt mycket de senaste åren och medfört att själva materialet har en mycket högre kvalité.

Väljer man att byta till ett rostfritt plåttak så behöver man i de flesta fall inte heller byta underlaget. Hållbarheten är nämligen exceptionell och eftersom det är ett så lätt och framför allt halt material så behöver du knappast lägga pengar på rengöring av det, då det i princip sköter sig självt. Ett plåttak har också en beräknad livslängd på omkring 20 år vilket innebär att har du bytt en gång så kommer du troligen inte att behöva göra det mer än en gång till i ditt liv, om ens det.

Självklart finns det också plåttak i många utföranden då man kanske inte känner sig bekväm med att gå från ett rött tegeltak till ett svart plåttak. I de fallen finns det tegelfärgade plåtskivor som gör att du inte förlorar karaktären på din villa. Eftersom plåt också är ett väldigt lätt material underlättar det transporter.

Plåten i sig består av antingen stål eller aluminium och skillnaden mellan de båda är inte speciellt stor. Aluminium rostar inte naturligt medan stålet istället har ett skyddande zinklager som gör att rosten håller sig borta. Dessutom är man extra skyddad av den färg som plåten målats med, den skyddar nämligen också mot rost. Därför kan det vara bra att i jämna intervaller måla om sitt plåttak så att skyddet består.

Plåttak är lättare att få lagt än övriga tak men det innebär ändå en viss process för att bli klart.

Papptak

Papptak är idag mycket populärt och materialet har utvecklats mycket på senare år. Idag kan takpapp vara både hållbart och prisvärt. För mer information om just papptak hänvisar vi till Kostnadsguiden som har en bra djupdykning i ämnet.

Tegeltak

Tegeltak skulle kunna vara en av grenarna i den svenska klassikern för det är nämligen precis vad det är, en klassiker. Vi har i Sverige lagt tegel på våra tak i massvis av år vilket gjort att det är en del av vår historia som nation. Det var främst kyrkor och kloster som fick det till att börja med och sen började även de rikare i samhället att lägga tegel på sina villor. Under 1900-talet har det exploderat och är det absolut vanligaste materialet man numera lägger på sina tak i Sverige. Det är dessutom ett bra miljövänligt alternativ då materialet i sig är helt naturligt.

Det är ett tidskrävande arbete att lägga tegeltak. Dessutom måste man vara noggrann så att raderna blir exakta. Med det sagt så kan vi varmt rekommendera att man kontrakterar en takläggare för att få arbetet proffsigt gjort samtidigt som tidsåtgången inte kommer att vara lika stor. Men för att lägga själv innebär det då att man måste vara införstådd på vad arbetet kräver och varför det är så viktigt att vara exakt.

Tegelpannor läggs ut, efter det att undertaket är klart, en efter en där vissa spikas fast beroende på lutning på taket. Raderna läggs ut lodrätt och man ser till att de hakar fast ordentligt i varandra. Det kanske låter märkligt att man bara ska lägga ut tegelpannor utan att sätta fast de, men saken är den att på grund av varje tegelpannans individuella vikt, plus att de hakar i varandra och därmed samverkar, kommer de att ligga stadigt och tryggt på taket. Spikar fast gör man för att det inte ska uppstå några glidningar.

Betongpannor

Betongpannor är tegelpannornas billigare variant. Det kan skilja ganska mycket i pris och om man vill ha ett billigare alternativ när man väljer att lägga om sitt tak är betongpannor absolut inte någon nackdel. Det finns mycket positiva fördelar med att välja betongpannorna och en stor faktor är att själva sammansättningen av materialet är betydligt tätare än vad tegel är vilket gör att fukt inte lika lätt tränger in i betongen. Det går att hitta betongpannor i många olika former och färger.

Tyngden på dem är egentligen det största problemet. De är tyngre än tegel och gör därmed arbetet att lägga ut dem betydligt tyngre och det ställer även sina krav på bärigheten på ditt tak. Det är viktigt att du har ett tak som klarar av den tyngd som betongpannorna utsätter det för. Det blir också viktigt att vara noggrann i sina mätningar för att vikten ska fördelas jämnt över det bärande undertakets strö- och bärläkt. Själva utläggningsprocessen liknar den man gör vid tegel, man börjar med den nedre och översta raden för att försäkra sig om att man kommer kunna passa in pannorna och få jämna, fina rader. Precis som för tegel så spikas vissa av betongpannorna fast i taket.

Shingeltak

Ett mycket lätt och prisvärt alternativ att överväga när man lägger sitt nya tak är shingel. Shingel finns i mängder av olika former och färger så du kan därmed anpassa ditt hustak till att se ut som du vill och vad som passar dig allra bäst. Shingel är dessutom ett lätt material så att bära det upp och ner för taket är något du kan göra med relativ lätthet, i motsats till tegel och betong. Det passar därför personen som tagit på sig uppgiften att helt själv lägga sitt tak men det man ska tänka på är att shingel inte helt och hållet tål snö lika bra som andra material. Bor du i norra delarna av Sverige där snön ibland kan vara extremt djup och tung bör du titta på ett annat alternativ är shingel.

Shingel är plattor som tillverkats av mineralfiber som sedan impregnerats med olika ämnen, som exempelvis asfalt. Shingel har efter det försetts med ett ytskikt bestående av skiffer eller något liknande och plattorna är självhäftande, ungefär som takpapp kan vara. Shingel passar de allra flesta hustaken som finns och är som sagt lätt att arbeta med och lägga ut. Det man bör tänka på är att plattorna måste ha värme för att fästa, det är därför rekommenderat att man lägger shingel på sommaren så att solen och värmen klistrar fast plattorna åt dig. Shingel har också en lång hållbarhet på upp till 40 år och är för lekmannen ganska simpelt att lägga. Resultatet blir ju dock bättre om man anlitar en takläggare, men kostnaden hålls ju fortfarande nere på grund av att shingel är ett hyfsat billigt alternativ.